drInICompany.com

About drInICompany.com

NNTSH “DRINI COMPANY” shpk ështe subjekt Afarist i themeluar në vitin 2002 me bashkimin e kapitalit aksionar të disa Aksionarëve. Selia e kompanisëështë në Prizren.